Certificaat Keurmerk NL MVO

Wat houdt MVO in voor ons?
Wij werken volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit werken is vastgelegd in een door de directie opgestelde beleidsverklaring die inpasbaar is binnen de al bestaande kwaliteits, veiligheids en milieumanagement systemen.
Door alle aspecten van dit begrip, de drie P's van People, Planet en Profit, altijd op alle punten kritisch onder de loep te nemen, weten we dat we als organisatie steeds maatschappelijk verantwoord blijven ondernemen.

Wat houdt het keurmerk in?
Het keurmerk NL MVO maakt het voor alle in Nederland gevestigde of werkzame organisaties mogelijk om MVO gecertificeerd te worden op basis van een duidelijk omschreven en uitvoerbare MVO richtlijn.

Door onafhankelijke toetsing (audit) kunnen wij aantonen dat wij daadwerkelijk met MVO bezig zijn. Keurmerk NL MVO is namelijk geen vrijblijvende richtlijn, de organisatie die het Keurmerk wil behalen gaat namelijk aantoonbare verplichtingen aan en zal deze ook moeten nakomen.

Meer informatie over het keurmerk kunt u vinden op www.qualitatis.nl of u kunt contact met ons opnemen.