Geschiedenis

door Gerard van der Kleij

1859 

Het bedrijf werd op 1 augustus 1859 door mijn betovergrootvader in Utrecht opgericht. De werkzaamheden van het allereerste begin bestonden uit het wassen en strijken van boorden. Later kwam daar de huishoudwas van de gegoede burgerij uit de stad Utrecht bij. Deze huishoudwas bestond uit: het beddengoed, de handdoeken en de schorten van de dienstbodes. Door deze uitbreiding van werk werd het bedrijf in Utrecht te klein.

1904 

In 1904 begon de bouw van een voor in die tijd zeer moderne wasserij in Vleuten. Er werd gebruik gemaakt van houten wasmachines die werden aangedreven door paarden. Het drogen van het wasgoed gebeurde op grote houten rekken. Na het drogen werd het wasgoed met een voorverwarmd strijkijzer gestreken. In deze periode werd onder andere wasgoed, met paard en wagen, in Amsterdam opgehaald en gebracht. 

1920-1930

In de periode 1920 – 1930 werden er door mijn opa en zijn broers nog twee nieuwe wasserijen gebouwd. Eén in ’s-Graveland en één in Breukelen. Deze twee bedrijven zijn in de loop van de tijd verkocht omdat er geen opvolging voor was. De wasserij in Breukelen met de naam “t Heycop” fungeert nog steeds als wasserij. De wasserij in Vleuten specialiseerde zich ondertussen steeds meer in het industrieel wassen voor onder andere verzorgingshuizen en de horeca.

.

Begin jaren 80 

Vanwege de grote concurrentie werd het noodzakelijk om verder te ontwikkelen. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werd de keuze gemaakt om in Vleuten verder te automatiseren. Hiervoor werd ten eerste het bedrijf vergroot en ten tweede voorzien van de meest moderne machines voor de wasserij industrie. Er werd in die tijd naast het wassen voor de verzorgingshuizen en horeca ook nog steeds gewassen voor particulieren. 


1990-1998

In 1990 was het bedrijf in Vleuten dermate gegroeid dat er opnieuw een uitbreiding van het bedrijf plaatsvond. Het gebouw werd voor de tweede keer vergroot en ook het machinepark werd weer met de modernste machines vernieuwd. De horecawas nam toe terwijl de particuliere was afnam. De vooruitstrevende investeringen zorgden ervoor dat het bedrijf voorspoedig groeide.
Aangezien uitbreiding in Vleuten niet meer mogelijk was, zijn er in 1998 plannen gemaakt voor het bouwen van een nieuwe, grotere en modernere wasserij. De locatie voor dit bedrijf werd gevonden op het nieuwe industrieterrein Oudenrijn in De Meern. 

1999-2000

In 1999 werd gestart met de bouw en vanaf augustus 2000 was ons bedrijf dan ook in De Meern gevestigd. Sindsdien heeft ons bedrijf zich gespecialiseerd in het wassen voor de horeca, mede omdat de kwaliteit die we op dat gebied leverden heel hoog was én is. Door de verregaande automatisering en specialisatie zagen we ons in het jaar 2000 helaas genoodzaakt te stoppen met het wassen voor particulieren. 

2000-2012

Onze klantenkring groeide verder. Hierdoor hebben we in De Meern al diverse keren moeten uitbreiden en/of vernieuwen door middel van nieuwe machines. Daarnaast kwam vanuit de horeca steeds meer de vraag of wij, naast het wassen van linnen, ook linnen konden leveren of verhuren. In januari 2006 is er voor deze tak van het bedrijf een speciale bv opgericht: 
Linnenverhuur G. van der Kleij & Zn.

In 2012 bleek ons pand en ons machinepark in De Meern niet groot genoeg voor de volgende uitbreiding. In dat jaar werd er naast het bestaande pand een geheel nieuwe wasserij gebouwd. Deze tweede locatie kon geheel zelfstandig hotellinnen van A tot Z verwerken. Met deze uitbreiding hadden wij onze maximale capaciteit aldaar bereikt. 

2015-heden

Begin 2015 is de bouw van ons huidige pand in Utrecht van start gegaan. In oppervlakte een gebouw meer dan driemaal groter dan de oppervlakte in De Meern. Op diverse vlakken een enorme onderneming en in het bijzonder de verhuizing van het bestaande machinepark. Zo werd begin 2016 de huidige wasserij een feit: bestaande machines naast nieuwe machines in een nieuw voor ons gebouwd pand! 


Nawoord

Dit alles hadden wij nooit kunnen bereiken zonder de enorm toegewijde inzet van al onze medewerkers in het verleden en heden.  Wij streven ernaar om samen met onze medewerkers ook in de toekomst een voorbeeld wasserij te blijven. 

 

De heer G.J.Th. (Gerard) van der Kleij

Directeur

Geschiedenis tijdlijn