Ministerie van EZK & LNV op bezoek

Vorige week kwam een afvaardiging van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op bezoek bij onze wasserij. 

Ze waren geïnteresseerd in onze innovatieve oplossingen als het gaat om duurzaam ondernemen. De verwachtingen zijn meer dan overtroffen. Er werd vol verbazing gekeken tijdens de rondleiding en uitgebreid gesproken over onze energiebesparende maatregelen en de exercitie naar duurzame energie. 

Het bezoek was onderdeel van de directeurenconferentie vanuit de ministeries met als doel de directeuren te laten zien waar hun beleid in het kader van energietransitie en verduurzaming tot innovatie en digitalisering in de praktijk toe leidt.

Op de foto (willekeurig opgesomd):

Meindert Smallenbroek - warme en ondergrond EZK 
Ric de Rooij - p.v.v. Secretaris-Generaal EZK
René van den Burg - kernprocessen EU bij RVO
Rob van Brouwershaven - implementatie LNV-visie
Regine Doornbos-Neyt - Directeur Financieel Economische Zaken
Johan Maas - bedrijfsvoering
Angeline van Dijk - Agentschap Telecom
Carin Borst - Autoriteit Consument en Markt
Henk Klapwijk - Directeur Operatie DICTU ICT
Sandor Gaastra - Directeur - Generaal klimaat & Energie 
Gerard van der Kleij - Directeur Wasserij van der Kleij & Zn

Ook geïnteresseerd in een rondleiding?